سنگ مرمریت دهبيد زارعی

سنگ مرمریت دهبید زارعی دارای زمینه کرم روشن مایل به طوسی می باشد. سنگ دهبید زارعی ساختاری سخت و شکننده دارد. بر روی زمینه سنگ مرمریت دهبید زارعی گاهی رگه های کلسیتی که به رگه های شاخ گوزنی معروف هستند به چشم می خورد. سنگ مرمریت دهبید زارعی بصورت اسلب و تایل تولید می شود.… ادامه خواندن سنگ مرمریت دهبيد زارعی