سنگ مرمریت دهبيد ثمین

سنگ مرمریت دهبید ثمین داری رنگ های کرم روشن می باشد. درجات عالی از این سنگ در کف سالن های پذیرایی ساختمان های لوکس استفاده می گردد. از ویژگی های سنگ مرمریت دهبید ثمین می توان به :جذب آب کم، ساب پذیری عالی و رنگ کرم یکنواخت می توان اشاره کرد. سنگ مرمریت دهبید ثمین یکی… ادامه خواندن سنگ مرمریت دهبيد ثمین