سنگ مرمریت دهبيد دیپلمات

سنگ مرمریت دیپلمات دارای زمینه شلوغ و گلدار زیتونی کرم می باشد. سنگ مرمریت دیپلمات در چند سورت دسته بندی می شود که یکی از آنها روشن و خلوت و دیگری زیتونی و شلوغ است. سنگ مرمریت دیپلمات در کل یکدست بوده و گاهی در زمینه آن گلهایی به رنگ صورتی کم رنگ ظاهر می گردد.

سنگ مرمریت دیپلمات در ابعاد اسلب و تایل قابل تولید است. استفاده از سنگ مرمریت دیپلمات در ابعاد بزرگ در کف فضای مسکونی جلوه بسیار زیبایی به واحد مسکونی می دهد. معدن سنگ مرمریت دیپلمات در استان فارس و در 25 کیلومتری بوانات قرار دارد. استفاده از سنگ مرمریت دیپلمات در کف پارکینگ پیشنهاد نمی شود. به دلیل داشتن نقش و نگار فراوان سنگ دیپلمات معمولا در اجرا به صورت تنها و بدون ترکیب با سنگ دیگری مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب کوپ های قواره سنگ مرمریت دیپلمات به خارج از کشور صادر می شود.

درجه بندی سنگ مرمریت دیپلمات یا سنگ مرمریت جاوید بر اساس گل های ریز و درشت و یکدست بودن رنگ سنگ دیپلمات می باشد.