سنگ مرمریت دهبيد انگورک

سنگ دهبید انگورک دارای زمینه روشن سفید رنگ می باشد. معدن این سنگ در استان فارس و در 5 کیلومتری شهر دهبید واقع شده است که نزدیکترین معدن به معدن سنگ دهبید اصلی (چاهمرغی) یا سنگ مرمریت دهبید بنیاد می باشد و به همین دلیل شباهت بسیار زیادی از نظر ظاهری و جنسیت به سنگ مرمریت دهبید چاهمرغی دارد.

سنگ مرمریت دهبید انگورک دارای رگه های بسیار کم رنگ صورتی می باشد که در هنگام خشک بودن سنگ، خیلی مشخص نبوده اما هنکامی که سنگ مرطوب شود این رگه های قرمز رنگ بر روی سنگ نمایان می گردد. سنگ مرمریت دهبید انگورک جهت اجرا و استفاده در کف واحدهای مسکونی بسیار مناسب می باشد اما جهت استفاده در نمای ساختمان مناسب نیست.

قیمت سنگ مرمریت دهبید انگورک نسبت به سایر سنگهای مرمریت دهبید ارزان تر می باشد. سنگ مرمریت دهبید انگورک در سایزهای مختلفی تولید می گردد. این سنگ از نظر ظاهری شامل سورت های گل طلایی، گل زرد، گل کالواسی، پنجه گربه ای و … دسته بندی می شود.